Registrer deg for NSRs nyhetsbrev og varsler

Næringslivets Sikkerhetsråd deler informasjon etter prinsippene i trafikklysprotokollen (TLP 2.0). Nyhetsbrev, stillingsutlysninger, og informasjon fra våre samarbeidspartnere er tilgjengelig for alle interesserte, og er klassifisert som TLP:CLEAR. Det betyr at informasjonen kan brukes/deles fritt. Medlemsvarsler og invitasjoner til lukkede arrangementer er kun tilgjengelig for medlemsbedrifter, og er som regel klassifisert TLP:AMBER+STRICT. Det betyr at informasjon kun kan deles internt i mottakerens egen organisasjon. For å få tilgang til denne informasjonen må man samtykke til å behandle tilsendt informasjon etter premissene i trafikklysprotokollen. Kun e-poster fra partnere/medlemsbedrifters e-postsystem vil godkjennes for medlemsvarsel og arrangementsinvitasjoner. Private e-poster (hotmail, gmail, og lignende) vil kun få tilgang til nyhetsbrev, stillingsutlysninger og informasjon/undersøkelser fra samarbeidspartnere.
Les vår personvernerklæring
Næringslivets Sikkerhetsråd (org. nr. 986 492 569) er behandlingsansvarlig for personopplysningene du oppgir ved registrering i dette skjemaet. Registreringen er frivillig, og ved å akseptere vilkårene samtykker du i at Næringslivets Sikkerhetsråd kan oppbevare dine personopplysninger i sine datasystemer, og bruke dem i sitt arbeid. Vi behandler kun personopplysninger som du selv oppgir til oss. Vi bruker dine personopplysninger for å sende ut nyhetsbrev, medlemsvarsler og invitasjoner i tråd med hva du tegner deg for under registreringen. I tillegg legger vi dem inn i vår kontaktdatabase, som NSRs medarbeidere gjør oppslag i ved behov for å kontakte deg. Hvis du har huket av for å motta «informasjon, invitasjoner og undersøkelser fra NSRs samarbeidspartnere», vil vi kunne dele dine kontaktopplysninger videre med våre samarbeidspartnere. Næringslivets Sikkerhetsråd bruker eksterne leverandører til å drifte ulike datasystem. All infrastruktur og data er lokalisert innenfor EU/EØS eller land som oppnår et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til EU-kommisjonens beslutning. Du kan når som helst se, endre og slette dine personopplysninger. Du finner en lenke til dette i bunn av våre nyhetsbrev. Kontakt oss på post@nsr-org.no dersom du har spørsmål, ønsker innsyn i dine opplysninger, eller vil klage på vår behandling av dine personopplysninger. Datatilsynet er tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger. Du kan også klage til dem om du mener vi ikke har behandlet dine personopplysninger i henhold til loven. Se mer informasjon her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/